Добре дошли в блога на адвокат Владислав Дацов

В този блог съм публикувал някои от статиите, които съм писал през годините по наболели въпроси на юридическата практика.

За непоисканите търговски съобщения

 Как да спра да получавам непоискани търговски съобщения по електронната си поща?

   Мога ли да поискам да спра да получавам търговски съобщения, ако вече съм се съгласил/а?


   Може би Ви се е случвало да получите на електронната си поща съобщение, в което някой търговец рекламира стоките или услугите си или направо Ви предлага да сключите договор за покупко-продажба или договор за услуга. Сигурно сте се питали кой е този търговец, откъде има адреса на електронната Ви поща, дали пък Вие не сте се абонирали за такива съобщения, как да спрете да ги получавате? В следващите редове съм се постарал да отговоря на някои често срещани въпроси във връзка с непоисканите електронни съобщения.


   На първо място, търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. (Чл. 5 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ)) С други думи, търговското съобщение може и изобщо да не представя стоки и услуги, а самия търговец, но в благоприятна светлина (репутацията му), като за стоките и услугите му Ви препраща към неговата електронна страница (ако се съдържа само препращане към електронната му страница или е посочен електронният му адрес). Не е и необходимо да се рекламират продуктите (т.е. да се изтъкват техни качества, които да създадат у Вас впечатление, че стоките и услугите на този търговец са по-добри от сходни на други търговци), а е достатъчно само да бъдат изброени или примерно посочени. Лицето, което Ви изпраща съобщението, може да не е търговец, а занаятчия или лице, упражняващо регулирана професия (лекар, адвокат и др.). Във всички тези случаи съобщението е търговско, тъй като крайната му цел е или непосредственото сключване на сделка, от която изпращачът му ще реализира печалба, или създаването на предпоставки за сключването на такава сделка.


  На второ място, непоискано търговско съобщение е такова съобщение, изпратено по електронна поща, за което конкретно съобщение получателят му не е дал предварителното си съгласие. Но за да не бъде забранено от чл. 6, ал. 4 ЗЕТ изобщо изпращането на това съобщение, следва да е било дадено предварително съгласие да се получават такива съобщения по принцип от потребителя. Физическото или юридическо лице, което е изпратило съобщението, е длъжно ясно и недвусмислено да обозначи търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя. (чл. 6, ал. 1 ЗЕТ). Ако сте се съгласили предварително търговецът да Ви изпраща непоискани търговски съобщения, то той може да направи това във всеки момент като обозначи, че съобщението не е поискано (да речем, че сте сключили някакъв договор за покупка на стока и сега търговецът Ви рекламира друга стока с надеждата да си купите и нея). Ако обаче не сте се съгласявали предварително да получавате такива съобщения, то той не може да стори това (примерно научил е електронния Ви адрес от друг търговец, както и каква стока сте закупили от него, и Ви рекламира своя стока с надеждата да си купите и нея). 


   На трето място, когато получите непоискано търговско съобщение, то в зависимост от обстоятелството дали сте дали или не предварителното си съгласие, можете да действате по два начина.

   Първо, можете по всяко време да оттеглите предварителното си съгласие, уведомявайки за това лицето, което Ви е изпратило съобщението, след който момент вече няма да има правото да Ви изпраща непоискани търговски съобщения.

   Второ, ако не сте давали предварителното си съгласие, можете или да поискате прекратяването на получаването на такива съобщения, или да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (в първия случай уведомете изпращача на съобщението, че ще сигнализирате Комисията за защита на потребителите). 

   Трето, във всеки случай, ако въпреки Вашето изрично искане доставчикът (подателят) да преустанови изпращането на непоискани търговски съобщения, той не стори това, сигнализирайте Комисията за защита на потребителите.    

   Административното наказание за физически лица, които нарушат правилата за непоисканите търговски съобщения е глоба от 250 до 1500 лв., за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторност - глобата е от 500 до 2500 лв., а имуществената санкция е от 1000 до 4000 лв. (чл. 24 ЗЕТ)

   На четвърто място, следва да имате предвид и че дори и да сте дали предварителното си съгласие, то отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потребителя по телефон, факс, електронна поща или всяко друго средство за комуникация от разстояние, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение и без да се нарушават разпоредбите на Закона за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия е определено като нелоялна и агресивна търговска практика. (както правилно се посочва в мотивите към Решение № 3660 от 15.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 6914 / 2010 г., докладчик съдията Иван Раденков) 

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *